Слави Трифонов отново разкритикува министрите от кабинета, които няма да спрат да работят въпреки предизборната кампания. Ето какво написа той във Фейсбук:

„Костадин Ангелов – министър на здравеопазването и кандидат-депутат от листата на ГЕРБ.

Христо Терзийски – министър на вътрешните работи, кандидат-депутат от листата на ГЕРБ.

Бойко Борисов – министър-председател и кандидат-депутат от листата на ГЕРБ.

Сега тия хора какви са? Министри на държавна служба, на които ние им плащаме и работещи за всички граждани на България или кандидат-депутати на ГЕРБ? И за какво ще използват властта си, славата си, интервютата си…? За доброто на всички български граждани или за това да продължават да имат власт? И кой го решава това? Моралът или законът? Ако от утре тези хора продължат да бъдат министри и продължават да бъдат и двете – и държавни служители, и кандидат-депутати, значи това е поредното доказателство, че ние с морала и със закона в тая държава тотално сме го закъсали.

P. s. Това, разбира се, касае всички държавни служители, които в момента са кандидат-депутати“, написа Трифонов.

Костадин Ангелов – министър на здравеопазването и кандидат-депутат от листата на ГЕРБ. Христо Терзийски – министър на...

Posted by Слави Т. Трифонов on Thursday, March 4, 2021

Възраженията му обаче са ясно разписани в Изборния кодекс, който не предвижда задължение за излизането на премиера и министрите в отпуск, обяснява tribune.bg.

Отпуск на кандидатите

Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите.
(2) Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

(3) Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.
(4) Ако регистрацията бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.
(5) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.
(6) Разпоредбите на ал. 1, 3, 4 и 5 се прилагат и за кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, които заемат една от длъжностите по чл. 389.

Всъщност и Конституционният съд има решение по темата от 2001 г. година:

„Министерският съвет изпълнява възложените му от Конституцията функции, естеството на които не позволява прекъсването им в нито един момент. Неговите членове са политически фигури и органи на управление, които осъществяват вътрешната и външната политика на Република България.

Тези обстоятелства, наред с посочената невъзможност за преотстъпване на правомощията си от страна на членовете на Министерския съвет на друг, обуславят необходимостта по време на избори за народни представители правителството да запази своите функции и отговорности във връзка с управлението на страната, както и министрите да продължат да упражняват правомощията си и след евентуалното им регистриране за кандидати за народни представители.

Аргумент в подкрепа на казаното е и липсата в Конституцията на регламентиран специален режим за изпълнение на функциите на Министерския съвет в случай на регистрация на членовете му като кандидати за народни представители.

Да се приеме, че когато е приемал разпоредбата на чл. 65, ал. 2 конституционният законодател е имал предвид и членовете на Министерския съвет в кръга на заемащите държавна служба би означавало за периода след регистрацията им за кандидат депутати страната да остане без правителство.

Несъмнено, не такава е била волята на конституционния законодател, след като той не е предвидил кой ще изпълнява функциите на правителството, ако членовете на действащия Министерски съвет трябва да прекъснат изпълнението на задълженията си в хипотезата на чл. 65, ал. 2 от Конституцията.

Липсата на такава разпоредба не е резултат на непълнота на Конституцията, което налага извода, че тя е израз именно на волята на конституционния законодател за изключване на членовете на Министерския съвет от кръга на заемащите държавна служба по смисъла на чл. 65, ал. 2 от Конституцията.“

Същевременно нито Трифонов лично, нито кандидат-депутатите му се отказват да бъдат в ефира на партийната ТВ 7/8 и продължават  да се изявяват като водещи.