На заседание на Съвета на директорите на НЕК ЕАД е избран нов Съвет на директорите на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО ЕАД), дъщерно дружество на НЕК ЕАД. Освободени са членовете на Съвета на директорите на ЕСО ЕАД Иван Айолов и Валентина Христова.
Промяната в Съвета на директорите на ЕСО ЕАД е наложена поради изтичане на мандата на предишното ръководство, обясняват от електрическата компания. Новият Съвет на директорите на ЕСО ЕАД е избран за срок от 3 години. <br /> <br /> В новия Съвет на директорите на влизат&nbsp;Диана Янева,&nbsp; Иван Йотов и&nbsp; Митю Христозов.<br /> <br /> Диана Янева е и.д. директор на дирекция &ldquo;Природни ресурси и концесии&rdquo; в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.<br /> <br /> Иван Йотов има близо 16 годишен стаж в структурите на &ldquo;Национална електрическа компания&rdquo; ЕАД. От 2000 г. заема длъжността началник електропреносен район Плевен към предприятие &ldquo;Мрежи високо напрежение&rdquo; на НЕК ЕАД, а от 2007 г. заема длъжността ръководител &ldquo;Мрежови експлоатационен район &ndash; Плевен&rdquo; в ЕСО ЕАД. Г-н Йотов е завършил ВМЕИ &ndash; Габрово със специалност електроинженер.<br /> <br /> Митю Христозов е дългогодишен директор на ЦДУ.<br /> /БЛИЦ<br /> <br />