С близо 250 млн. лв. от публичната инвестиционна програма на правителството ще бъде подпомогнат реалният сектор в условията на световна криза. Средствата са допълнителна мярка в подкрепа на българските предприятия и инфраструктурата, а финансовият ресурс се осигурява за сметка на преструктуриране на капиталовите разходи на министерствата и агенциите, заяви премиерът Сергей Станишев.
На днешното си заседание Министерският съвет одобри бюджетните кредити по инвестиционната програма за т. г. и списъка с проектите, които ще бъдат финансирани – спешни и неотложни ремонти на детски градини, училища, културни институти, подобряване на водоснабдяването и канализацията, изграждане на пътни отсечки в планински райони и строително-ремонтни работи на общински пътища и улична мрежа.

Решението за преструктуриране на близо 250 млн. лв. от публичната инвестиционна програма на правителството беше взето през февруари на заседание на Политическия съвет на управляващата коалиция БСП-НДСВ-ДПС. Средствата ще позволят създаването на нови работни места, гарантиране на заетост, устойчивост на бизнеса и подкрепа на икономическия растеж на страната. Водещ критерий при разпределението им е те да са насочени към проекти с готовност за реализация през т. г. и да са с голяма социално-икономическа значимост за населението.

„Тези мерки са още една важна стъпка в подкрепа на българската реална икономика, на социалната стабилност на страната в една много сложна международна икономическа среда, която все повече се усеща в България. Както нееднократно съм заявявал, антикризисният план на правителството постоянно се адаптира и усъвършенства, вземаме нови решения, които са гъвкави и динамични, за да можем максимално да подкрепим и фирмите в България, и съответно българските граждани в световната икономическа криза”, каза министър-председателят Сергей Станишев.

155 млн. лв. допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи се предоставят на над 200 общини в страната. Премиерът обясни, че средствата ще бъдат насочени директно към общините, няма да ги управлява правителството и ще се реализират през следващите месеци на местно ниво за ремонт и строителство на детски градини, благоустрояване, водни проекти и социална инфраструктура. Според него това, от една страна, ще реши реално съществуващи инфраструктурни проблеми, особено в социалния сектор, а от друга страна, ще бъде много сериозна подкрепа за общините през тази година, тъй като те срещат затруднения в събиране на местните данъци и такси и в реализацията на своите инвестиционни проекти и ангажименти.


Основният критерий при одобряване на проектите бе максимално да се покрие територията на страната. Търсили сме балансиран регионален подход, а не партиен, каза Станишев. Като примери той посочи община Белица, която получава около 470 хил. лв., община Благоевград – 500 хил. лв., община Гърмен – 200 хил. лв.,община Кресна, където кметът е независим – 1,7 млн. лв. За Столична община са предвидени около 6 млн. лв. Средствата ще бъдат използвани основно за детски градини, ремонт на училище „Васил Левски”, ремонт на читалище, изграждане на детска градина в ж. к. „Младост 3” и т. н. „Вижда се, че една община като Благоевград, която се управлява от кмет от социалистическата партия, получава по-малки средства, отколкото друга община, която е подготвила проекти”, каза министър-председателят.

Допълнителните бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика са близо 15 млн. лв. Те са за социална инфраструктура по „Красива България” и проекти на Социалноинвестиционния фонд. „Става дума за 54 проекта, които ще се реализират в близо 40 общини. Това е още една допълнителна мярка по линия на „Красива България”, каза министър-председателят. Той припомни, че преди месец по програмата бяха одобрени и подписани меморандуми между МТСП и българските общини за около 47 млн. лв., които ще бъдат вложени в около 240 проекта в 160 общини.

По бюджета на Министерството на отбраната се предоставят допълнителни бюджетни кредити за 45 млн. лв. Те ще бъдат използвани за закупуване на жилища за попълване на ведомствения жилищен фонд. С тази мярка се изпълняват две цели: подобрява се социалната осигуреност на българските военнослужещи - на кадровите сержанти и офицери, и се подкрепя строителният бранш, обясни премиерът.

По бюджета на Министерството на околната среда и водите се предоставят допълнителни бюджетни кредити за над 5 млн. лв. за финансиране на проекти, свързани с организирането и провеждането на национален конкурс „Чиста околна среда”. Бенефициенти ще бъдат общините, читалища, училища и детските градини.
30 млн. лв. са предвидени за изграждане на три участъка от автомагистрала „Тракия”. /БЛИЦ