Нужни са ефективни и резултатни политики, фокусирани върху свързаността във всичките й измерения – транспортна и енергийна инфраструктура, дигитална икономика, по-тесни връзки между бизнеса и хората, засилване на културния и образователен обмен. Това заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в изказването си на Третата среща на председателите на парламенти от Европа и Азия в Анталия, Турция.
 
На конференцията се разискват теми, свързани с икономическото сътрудничество, околната среда и устойчивото развитие.
 
Свързаността беше ключов приоритет на първото българско председателство на Съвета на ЕС, отбеляза Цвета Караянчева и потвърди ангажимента на България към тези политики. България придава особено значение на сътрудничеството на ЕС с всички азиатски страни, които са развили свои стратегии за свързаност, заяви председателят на Народното събрание и добави, че концепцията за свързаността трябва да включва всички страни и региони.
 
България се стреми към  укрепване на транспортната свързаност между Европа и Азия през Югоизточна Европа чрез развитието и подкрепата на различни инфраструктурни проекти в региона и в по-широк план, подчерта Цвета Караянчева.
 
Теми като „икономическо сътрудничество“ „устойчиво развитие“ и „околна среда“ трябва да бъдат неизменна точка в дневния ред на всеки отговорен политик и законодател, защото са свързани с дълга ни към бъдещите поколения, посочи председателят на българския парламент.
 
Цвета Караянчева отбеляза, че за постигане на устойчиво развитие е необходимо да се предприемат специални мерки за насърчаване на икономическия растеж, опазването на околната среда и социалната кохезия. Задължение на парламентите е отговорно да обсъждат съвременните предизвикателства пред устойчивото развитие на глобално и регионално равнище, заяви тя.