Увеличеният бюджет на Европол ще даде възможност да се изпълнят повече ангажименти, които се възлагат на институцията. Това каза председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов в Банско, съобщава "Фокус".

„В рамките на предстоящите три месеца може би ще имаме окончателен вариант на бюджета, като начертаните мерки са споделяне и защита на информация, както и координация на всички служби на територията на ЕС и извън него. За следващата година Европол има увеличен бюджет с 16 милиона евро. Искам да благодаря на евродепутата Андрей Новаков, който направи предложение в Комисията по бюджет и финанси в Европейския парламент и този бюджет беше одобрен”, каза още Цветанов. По думите му това е една много добра оценка, която дава ръководството на Европол за ангажимента ни, както към него като представител в управителния съвет и всички тези, които допринасят да се даде по-добрият бюджет за Европа, защото функциите и задълженията се увеличават ежедневно.

„Координацията и информационният поток - база данни от много хиляди хора, които трябва да бъдат обработени, за да може да се направят правилните анализи, да се анализират потенциалните заплахи за ЕС, но със свободното придвижване на гражданите - опасността става все по-голяма. Същевременно иновативните подходи, които трябва да има Европол, новите информационни системи, трябва да може да правим този пресечен анализ, колкото се може по-бързо и да може всичко това да се случва. Всяка една държава членка да ползва така наречения информационен хъб , който да се използва от тези добавени стойности на общите бази на ЕС”, каза още Цветанов.

Той подчерта, че в момента се обсъждат всички информационни системи, които са изградени в Европол, за да може да се направи кръстосан анализ и всяка постъпваща информация, да се обработва автоматизирано и да се прави проверка в базата данни, а не да се правят задания за всяка една поотделно