„Младите хора са двигателят на технологичния прогрес. Технологии и иновации се развиват най-добре чрез ентусиазма, познанията и енергията на новите поколения.

Младите винаги искат да оставят своя уникален отпечатък.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП Цветелина Пенкова пред участниците в конференцията „Иновации и технологии - бъдещето на Европа”, която организира съвместно с Младежкото обединение в БСП.

В събитието се включиха председателя на Младежкото обединение - Габриел Вълков, Владимир Георгиев – кмет на община Самоков, представители на фондове за управление на рисков капитал, народния представител Атанас Зафиров и много общински съветници на БСП. Събитие постави акцент върху значимостта от иновации и показа как европейските и национални политики могат да помогнат за тяхното развитие на регионално ниво.

„Иновациите заемат все по-централно място в нашата икономика и ежедневие. Те са основен инструмент за постигането на зеления и цифров преход, имат добавена стойност за гражданите, за индустрията и за публичния сектор“, допълни Пенкова. Тя изтъкна, че иновативните решения много често произлизат от „стартъпите“ и малките и средни предприятия: „Те са основното средство, за са стане Евросъюзът водеща сила в иновациите и технологиите на световната сцена. Те са двигателят за устойчивото възстановяване и развитие, енергийната и цифрова революция.“

„Инвестицията в развитието на младите хора у нас е инвестиция в бъдещето на България. Именно заради това ние организираме тази изключително важна дискусия за иновации и технологии, защото такова трябва да бъде бъдещето на България -  прогресивно и модерно“, заяви председателят на Младежкото обединение на БСП Габриел Вълков.

Цветелина Пенкова отбеляза, че основна цел на ЕС трябва да бъде постигане на конкурентност спрямо САЩ и Китай. Тя е на мнение, че това може да стане, ако ЕС действа като едно цяло, да не бъде разглеждан като съвкупност от държави членки. Ключова роля има държавната политика в сферата: „Всяка една държава членка трябва да създаде повече възможности за растеж, повече работни места, достъп до повече пазари. Само така ще помогнем на нашите стартъпи и компании да осъществят пълния си потенциал и да бъдат конкурентоспособни на европейския и световен пазар.“

„Изключително съм горда, че след година усилия и преговори в Европейския парламент инициирам законодателно предложение за европейската старт-ъп индустрия – “Засилване на промишлената и технологична конкурентоспособност на ЕС чрез иновации и благоприятна среда за развитие на старт-ъп и скейл-ъп предприятия”. Ще бъда основен преговарящ в Европейския парламент“, каза пред конференцията Цветелина Пенкова.

„Новото законодателство ще обедини всички дотук създадени инициативи на ниво ЕС. То ще уеднакви законодателствата на държавите членки в тази сфера, ще унифицира условията на финансиране на технологични и иновативни проекти и ще създаде ясна рамка за сътрудничество между стартиращи предприятия и научните среди“, обясни Пенкова.

Тя смята, че ЕС трябва да се стреми да заеме лидерска позиция в развитието на старт-ъпите и скейл-ъпите. „Тези компании трябва да разполагат с благоприятна среда, за да реализират пълния си потенциал и да бъдат конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Това не може да се случи без провеждане на общи политики. Те трябва да осигуряват сигурност, предвидимост и удобство на предприемачите и да продължават да иновират и да развиват технологиите“, посочи евродепутатът.

За да бъде постигнато това, Цветелина Пенкова посочи няколко стъпки: силна държавна и европейска подкрепа на научноизследователска и развойна дейност; увеличаване и насърчаване на публичните и частните инвестиции в сферата; премахване и смекчаване на съществуващите финансови и административни бариери и затруднения за стартиращите предприятия и за МСП; насърчаване на международния обмен на таланти, идеи и добри практики.

Евродепутатът посочи данни: чрез иновации и нови технологии, ЕС има потенциала да увеличи производителността на своята икономика с близо 20% и да добави около 3 трилиона евро до 2030 г.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук