Евродепутатът Цветелина Пенкова повдигна темата за двойния стандарт при храните на заседание на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Съвместният изследователски център (JRC) представи доклада си относно разработената и хармонизирана методология за подбор и анализ на храните.

“Отбелязах, че това е крачка напред за премахването на двойните стандарти, но наблегнах и на факта, че акцентът в законодателните инициативи трябва да е върху качеството на предлаганите продукти, а не върху вкусовите предпочитания на потребителите”, отбеляза Пенкова.

Комисията ще отпусне бюджет от 1,26 милиона евро на потребителски организации, за да подпомогне тестването на продукти и идентифицирането на лоши практики.

“Продължавам активно да следя и работя по темата”, заяви представителят на Групата на социалистите и демократите в ЕП.
 
Приложеният текст е за отразяване във връзка със сключен договор с Делегацията на българските социалисти в ЕП.