“Коментарът за бизнес средата в България трябва да започне с разговор за корупцията. За по-голямата част от кратката посткомунистическа история на страната от 1989 г. насам, корупцията е важна и определяща в контекста на правене на бизнес. Това пише финансовият консултант Уилям Съливан в доклада си “Бизнес в България: Преглед за инвеститори и мениджъри”.
В сравнение с други посткомунистически държави, които безцеремонно отхвърлиха и забраниха някогашното комунистическо управление след падането на Съветския съюз, преходът в България към демокрация протече много по-бавно. <br /> <br /> Комунистическата номенклатура на България продължи да държи юздите на властта в продължение на години след отстраняването Тодор Живков от власт. <br /> <br /> През тези няколко години членовете на комунистическия политически елит, включително и хора от службите за сигурност, са били в състояние да се извличат ползи и постоянно да се облагодетелстват постовете, които заемат.<br /> <br /> Корените на корупцията са в неразчистената в началото на 90-те години комунистическа номенклатура. Създадените от нея структури не само контролират трайно страната и бавят развитието й, но поддържат една &quot;култура на корупция&quot; на всички нива. <br /> <br /> Анализаторът съветва всеки потенциален инвеститор&nbsp;у нас&nbsp;да гледа на корупцията като на изключително сериозен елемент от бизнес климата.<br /> <br /> България продължава да се бори и с противоречивия си икономически растеж. Над нея стои заплахата от политическа изолация в Европа, смята Съливан. <br /> <br /> Според него лошото заплащане води към корупция.&nbsp;&quot;Не може да плащате на някого само 800 лева на месец и да очаквате да разпределя почтено 200 милиона евро&quot;, пише той. <br /> <br /> Анализът на корупцията в България е придружен от&nbsp;подробни описания на престъпността, ненаказуемостта&nbsp;и отклоняване на европейски средства и т.н..&nbsp;Несигурността си остава, въпреки борбата на&nbsp;кабинета&nbsp;с корупцията.&nbsp;Според него&nbsp;управляващите са непредвидими.&nbsp;<br /> <br /> Докладът не съдържа съвети в какви сектори е добре да се инвестира в България. В описанието на инвестиционния климат са включени всички най-нови рискове, включително неотминалата, според анализатора, опасност от финансово заразяване от Гърция и&nbsp;проблеми в банковия сектор&nbsp;заради неплатежоспособност на кредитополучатели.