Парламентът ще разгледа окончателното удължаване на прилагането на разпоредбите от стария бюджет и през новата година. Удължаването на прилагането на макрорамката за 2021 г. до края на март 2022 г. се налага, тъй като бюджетът за тази година не е готов все още.

Със законопроекта се удължава действието на плащания, размери и квоти, които се запазват на нивата от 2021 г. Такива са например минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, базата за определяне на размера на основното месечно възнаграждение, максималният размер на държавните парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.

Сред обхвата на законопроекта попадат още максималният размер на присъдената издръжка по Семейния кодекс и други.

Депутатите трябва да решат и дали да приемат предложението на омбудсмана Диана Ковачева COVID добавките за пенсионерите да не могат да бъдат запорирани.

Предложението получи одобрението на водещата по законопроекта Комисия по бюджет и финанси.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!