Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), а не транспортното министерство, вече ще отговаря за кандидатстването за европейско финансиране и последващия контрол при строежа на магистралите. Това реши правителството на днешното си заседание.  

Става дума за инфраструктурни проекти, по които бенефициент е Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

До момента, дейностите по одобрение на кандидатстването, последващия контрол и осигуряването на националното съфинансиране на проектите по Механизма, се осъществяват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Агенция "Пътна инфраструктура" е бенефициент по проект за модернизация на път Калотина - Софийски околовръстен път, финансиран по МСЕ, на обща стойност 162 млн. лева.