Три нови електронни услуги за предстоящите избори – те ще важат само за местния вот. Избирателите ще могат да се възползват от три нови услуги не по-късно от 12 октомври.

Първата -  "Вписване в избирателния списък по настоящ адрес". Когато постоянният и настоящия адрес са в различни населени места, заявлението за гласуване на настоящия адрес може да бъде подадено онлайн, а не както досега в районната администрация.

Втората услуга - "Гласуване с подвижна избирателна кутия". Законът дава възможност на избирателите с трайни увреждания, да го направят чрез т.нар. "подвижни избирателни кутии". Сега заявлението за такова искане може да бъде подадено онлайн.

Третата услуга на Агенцията е "Изключване от списъка на заличените лица". Това се отнася до избирателите, които по една или друга причина са изключени от списъците за гласуване. „ЦИК прие нарочно решение, с което приемането на документите от СИК в София.

Да бъде разпределено на три пункта. За всеки пункт в решението, е отбелязано от коя община ще предават изборните книжа и материали от съответните секции”, коментира Таня Ценева, говорител на Централната избирателна комисия.

С това решение, ЦИК изключва риска от създаване на хаос, по аналогия на изборите през 2015, когато в Арена Армеец часове наред стотици чакаха да предадат изборните книжа в столицата.

„Общинските избирателни комисии са сформирани – 265 на брой и започнаха своята дейност от 4 септември”, допълни Ценева и призова:  „В тези избори, както знаят гражданите, ще имаме на места по 3 – 4 бюлетини.

И може би ще отнема повече време. И по-голямо внимание при попълването. Когато говорим за постоянен и настоящ адрес, това не е просто живял 6 месеца преди изборния ден, а се изисква съответната регистрация в съответната администрация”.