Чуждестранните граждани, завършили висшето си образование в България, да придобиват българско гражданство по облекчена процедура предлага министър Божидар Димитров. Мотивът за това е, че те са преминали естествения процес на натурализация за периода на следването си и е време държавата да използва потенциала им.
Министър Димитров, който отговаря за българите в чужбина, е подготвил предложение за промени в Закона за българското гражданство, които вече се съгласуват с министерствата, с неправителствени и патриотични организации и предстои да бъдат разгледани до месец на заседание на правителството. <br /> <br /> Освен висшистите, само въз основа на формално искане до министъра на правосъдието възстановяване на гражданството ще получат и българските граждани от териториите, отнети на България с Парижкия мирен договор от 1947 г., предвиждат предлаганите промени.<br /> <br /> Екипът на министър Димитров работи и по законопроект на българските общности и българите, живеещи извън Република България. Той ще урежда отношенията между държавата и диаспорите, както и правомощията и взаимодействието между компетентните български институции по отношение на българските общности. /БЛИЦ<br />