Висшият съдебен съвет (ВСС) да изготви анализ на резултатите от дейността на специализираните съдилища и специализираната прокуратура от създаването им досега, след което да се пристъпи към вземане на решение за тяхното бъдеще. Това предложи днес служебният министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов по време на първото председателствано от него заседание на Пленума на ВСС.Той предложи още на членовете на Съвета да се изработи и анализ на практиката на Европейския съд по правата на човека по дела, относими към тези специализирани органи.

Повод за отправените искания от министър Стоилов бе точка в дневния ред на заседанието, свързана с приемането на Декларация относно внесените в 45-то Народно събрание изменения и допълнения на Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс и приетата във връзка с това Декларация на Прокурорската колегия на ВСС от 29 април 2021 г.

Членовете на ВСС се съгласиха с предложенията на правосъдния министър за някои корекции и допълнения в текста на декларацията. Сред тях бе и това за необходимостта от широк обществен и професионален дебат за ролята и мястото на специализираните съдилища и прокуратура.  

Министър Стоилов предложи в отделна точка Съдийската колегия и Прокурорската колегия на ВСС да подготвят и представят критерии и структури на анализите, преди да се пристъпи към тяхното утвърждаване от Пленума. Предложението бе прието единодушно.