Националният съвет (НС) на БСП избра нов Национален предизборен щаб за предстоящите парламентарни избори. В него са привлечени и експерти, а съставът е намален до 8 души. Всеки член на щаба ще отговаря за различен ресор.
 

 За председател на предизборния щаб на БСП бе избран Кристиан Вигенин.
 
 Структура на щаба:
 
 1.Председател: Кристиан Вигенин – заместник-председател на БСП


 
 2.”Партийна и организационна дейност” - Динко Желев
Динко Желев е член на Националния съвет на БСП, дългогодишен главен експерт в отдел “Организационен” в партията.
 
 3. “Анализи, стратегии, послания” - Теодор Славев
Теодор Славев е председател на район “Студентски” на БСП, член на Градския съвет на БСП - София
 
 4.“Коалиционна политика и местна власт” - Атанас Зафиров – заместник -председател на БСП
 
 5.“Международна дейност” - Мирослава Гатева
Мирослава Гатева е член на НС на БСП, дългогодишен главен експерт в отдел “Международен” в партията.
 
 6. “Медии, Социални мрежи, ПР, предизборна реклама” - Иван Ченчев – член на НС на БСП
 
 7. “Връзка с ЦИК и избирателните комисии” - Вяра Емилова – секретар на НС на БСП
 
 8.“Младежки инициативи” - Габриел Вълков
 
 Габриел Вълков е председател на Младежкото обединение на БСП-София.
 
9. “Финансова дейност” - Александър Нейчев, административен ръководител в БСП
 
Всеки един от отговорниците по ресори в предизборния щаб ще работи с екипи от професионалисти.
 
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!