Ограничаване на реституцията на части от имоти, предназначени за образователни цели, предвиждат промени в Закона за устройство на територията, които парламентът одобри окончателно.
Връщането на земи, собственост на учебни заведения вече ще става само след съгласието на министрите на образованието, здравеопазването и културата, които ще издават разрешение за промяна на предназначението на устройствените планове. Целта е да се намали възможността да се променя предназначението на съответния имот.
При течаща в момента реституция се забранява промяната на подробните устройствени планове, а ако такава се налага, тя ще се съгласува със съответния министър, предлага правителството. При случаите, когато има издадено разрешително за строителство, е предвидено да се налага 3-годишен мораториум. През това време трябва да се прецени дали да се премине към процедура за отчуждаване. Промените в закона дойдоха след серия искания на студентите./БЛИЦ