Имаме отлично сътрудничество с УНИЦЕФ, което трябва да продължи не само в рамките на България, но и в регионален и глобален мащаб. Това заяви министър Екатерина Захариева по време на първата си среща с новия представител на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

„Закрилата и насърчаването на правата на детето е приоритет за България, залегнал във всички политики и действия на страната ни в областта на правата на човека“, посочи тя.

Министър Захариева информира своя гост, че правителството работи активно в сферата на законодателството, засягащо реформата в областта на детското правосъдие. Тя подчерта, че за приемането на съответните закони е необходимо и повишаване на информираността на обществото относно защитата правата на децата. Посочи, че България вече има опит в подготовката на съдии, прокурори и полицаи за работа с деца.

Д-р Муита от своя страна посочи, че вече знае много за страната ни благодарение на съвместните инициативи и изказа признателност за оказваната подкрепа от България на други страни. „Поставихте България на картата на света по отношение на правата на децата. Поздравявам Ви за положените усилия не само в рамите на Вашата страна, а и в глобален мащаб“, допълни д-р Муита, отчитайки и постигнатия успех на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Тя определи като много ползотворно и споделянето на нашия опит в областта на защитата на правата на децата с Армения и Грузия. Представителят на УНИЦЕФ разясни целите на Новата програма за сътрудничество с България (2018-2022 г.), като се предвижда тя да се концентрира в редица направления: ранно детско развитие, предоставяне на нови услуги за семействата на деца в риск, борба с ранното отпадане на деца от училище, реформата в детско правосъдие, превенция на насилието над деца и мониторингова дейност по отношение правата на децата.

Тази и следващата година УНИЦЕФ ще се концентрира в противодействието на насилието в училище. Ще бъде проведена и разяснителна кампания, която ще има за цел подпомагане на различаването на видовете насилие.