Парламентът ще разгледа промени в Закона за корпоративното подоходно облагане на второ четене. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание.


С проекта се предлагат изменения и в много данъчни закони, сред които Законът за местни данъци и такси, Законът за ДДС, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Законът за публичните финанси, Законът за счетоводството и други.

Законът за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на европейски директиви.

С текстовете се въвежда специфична данъчна регулация за неутрализиране на случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция.

Между двете четения е постъпило предложение на народния представител от ГЕРБ Менда Стоянова, съгласно което не се признават за данъчни цели счетоводните разходи. Между първо и второ четене на законопроекта от ГЕРБ са предложили още софтуер, наречен „Електронен магазин“.

Съгласно текстовете достъпът до него ще се осъществява през интернет при използване на уеб-браузър или мобилно приложение.

Чрез него ще се извършва продажба на стоки или услуги посредством сключване на договор от разстояние като се предоставя възможност за избор от клиента чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.

От БСП предлагат данъчната ставка за месо, мляко, яйца, брашно и хранителни продукти от брашно е в размер на 5%. От опозицията са предложили в преходни и заключителни разпоредби изменения в Закона за публичните финанси.

Текстовете, за които опозицията настоява касаят бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет.

От ДПС са предложили между двете четения в преходни и заключителни разпоредби на законопроекта промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

От Движението настояват родителите на децата да не заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет, а на децата, в задължително предучилищно образование – само такси за дейностите по хранене, извън финансирането от държавата.

Народното събрание ще разгледа и проект на решение за освобождаване на Цветелин Софрониев като член на Комисията за защита на личните данни.

Това се налага, тъй като той е подал заявление за освобождаване на 13 ноември 2019 г. На вниманието на депутатите се поставят проекти на решения за промени в постоянни комисии.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!