На територията на Мали в Африка живее едно малобройно племе. Заради трудния достъп до него то е било дълго време в пълна изолация от останалия свят, хората там на практика и сега живеят така, както преди много столетия.

Хората в племето се занимават със земеделие, отглеждат рогат добитък, развиват ковашки и грънчарски занаят. 

Но най-главното - те владеят удивително дълбоки познания за Космоса и при това при пълното отсъствие на каквато и да е специална апаратура.

Какви още тайни пази това мистично племе, четете на pochivka.blitz.bg.