Към днешна дата този град е безспорно една от световните столици. Поради тази причина е хубаво да знаем повече за историята му.

Тя е изключително богата и пъстра.

Разберете какви различни имена е носил този град през годините и каква е историята на един от най-развитите мегаполиси в света