Ергенският данък е наказателен данък, налаган на неженените мъже. В съвременната епоха в много страни наистина варират данъчните ставки в зависимост от семейното положение.

Ето защо настоящите препратки към ергенските данъци обикновено са имплицитни, а не експлицитни.

Предвид състоянието на данъчното законодателство е много сложно. Тук могат да влязат в действие концепции за данъчно счетоводство като разделяне на дохода.

Има ли държави с ергенски данък и какво представлява това научете на pochivka.blitz.bg