Хората имат нужда от вода, за да оцелеят, и затова достъпът до този толкова ценен ресурс винаги е бил важен фактор в избирането на място за заселване. Издигането на сгради близо до реки, езера и извори давало на хората в миналото достъп до чиста вода за домакинствата и земеделието и им осигурявало източник на храна с прясна риба.

Докато хората се разселвали на различни континенти и населението нараствало, търговията между цивилизациите ставала по-засилена. Крайбрежните селища позволявали на все по-големи плавателни съдове да пристигат, което увеличавало търговията и засилвало местната икономика.

Но крайбрежията невинаги са безопасно място за живеене. С почти никаква защита срещу наводнения, природните бедствия като земетресения и цунами, лошо време и променливо морско равнище могат да унищожат за един ден това, което хората са градили стотици години, пише Live Science.

Водата може да погълне земя, сгради и човешки животи. Вижте няколко изгубени цивилизации и древни градове, които сега лежат под тонове вода - на pochivka.blitz.bg!