Към 31 декември 2023 г. в Република България съществуват 28 области и 265 общини като административно-териториални единици.

Средната площ на една област в Република България е 3 964 кв. километра. Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките - Перник, Габрово и София (столица), показват данни на НСИ.

Коя е най-малката община в България, ще ви посочим в pochivka.blitz.bg