Без печати на международните паспорти. До две години ще отпадне подпечатването за граждани от страни извън Европейския съюз.

Това съобщи изпълнителният директор на Европейската агенция за оперативно управление Крум Гърков. Според него чрез новата система ще се повиши ефективността на граничните служители, които вместо в рутинни задължения, ще бъдат повече фокусирани върху проверка на лицата с рисков профил.

Промяната няма да касае гражданите на страни от Европейския съюз, а само тези извън него. Те ще могат да преминават през автоматизираните гейтове за граничен контрол, точно както го правят гражданите на страните - членки.

Така контактът на пътниците с граничарите ще бъде минимален и ще зависи от това дали даден човек представлява риск.

"За момента гражданите на трети страни минават през класическия начин на граничен контрол - срещат се с граничар, който проверява техния паспорт, подпечатва го и т. н.

В момента, в който тази нова информационна архитектура е на място, на практика гражданите на трети страни ще могат да ползват същите цифрови технологии, както и европейските граждани и ще могат по същия начин да преминават границата", казва Крум Гърков, изпълнителен директор на Европейската агенция за оперативно управление "Eu - Lisa", предаде БНТ.

Очакваният ефект е да се съкрати значително времето, прекарано по граничните пунктове, но да се увеличи ефективността на служителите там.

"Т. е. от фокус върху рутинната дейност, който те имат днес, те ще могат да се фокусират наистина върху управлението на риска и върху рисковите пътници, както и върху рисковите стоки", допълва Крум Гърков, изпълнителен директор на Европейската агенция за оперативно управление "Eu - Lisa".

Новата система ще бъде насочена не само към преминаването на границите по въздух, а чрез всякакъв вид транспорт.

"Преди 20 години сигурност на граница означаваше граница с висока ограда и много граничари зад нея да пазят оградата. Днес вече не е така.

Сигурността на границата като цяло днес зависи не толкова от физическите средства, които отделните страни могат да разположат там, а от информацията, която те имат, за да могат ефективно да управляват процеса по преминаване на границата и да се фокусират наистина върху рисковите фактори", допълва Крум Гърков, изпълнителен директор на Европейската агенция за оперативно управление "Eu - Lisa".

В момента тази система е в процес на разработка и се очаква да бъде въведена най-много до две години.