Аз съм човек, който работи в тази община повече от 40 години – започнал съм като инженер, бил съм директор на предприятие, в последните четири години съм кмет на община Брезово. В началото на мандата през 2011година заварихме общината с 350 000 лева непокрити задължения поради липса на средства, а днес имаме 450 000 лева налични по сметки без задължения. Това даде като своеобразен отчет пред близо 100 млади семейства кандидатът за кмет на община Брезово от БСП Радньо Манолов.
В откровен разговор за проблемите пред младите в общината той разкри и част от заварените проблеми преди четири години и начините по които те са отстранени, за да може да се развива общината, да печели проекти и да ги реализира. Община Брезово работи по реализацията на множество проекти за развитието на инфраструктурата, образованието, културата и туризма.<br /> <br /> През последните години бяха реализирани редица проекти, по които се облагородиха парковете, читалищата, детските градини и училищата. В селата се инвестира в направата на улици и тротоари, изреди постиженията Радньо Манолов.<br /> <br /> За малка община като нашата е важно да се оптимизират разходите и да се намират начини за справяне с наболелите проблеми, затова и реализирахме проектът за &bdquo;Подобряване на енергийната ефективност в община Брезово, чрез изграждане на фотоволтаична инсталация&ldquo;, на стойност 1 014 832 лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007&ndash;2013. За нуждите на домашния социален патронаж бяха доставени три нови автомобила, на стойност 61 350 лв. В съвместни проекти на МИГ &bdquo;Брезово и Братя Даскалови&ldquo; и общината, за подобряване на селата усвоихме над 2 милиона лева от ДФ &bdquo;Земеделие&ldquo;. И това е само малка част от проектите, с които се гордеем, каза Манолов и даде думата на младите. На въпрос какво положително се е променило в общината те единодушно отговориха, че най-големия плюс това са ремонтите на училищата и детските градини, както и отварянето на нови работни места в общината, което е и реалният начин те да останат да живеят в нея. <br /> <br /> Държа на думата си, отговорен съм пред работата и пред хората. Аз гарантирам за честността, за яснотата при управлението. Трябва да запазим тази тенденция на работа по проектите, защото пък от друга страна това е най- добрия начин да се допълва бюджета на общината и жителите и да са доволни от начина на живот, от инфраструктурата- социална, образователна и техническа, от благоустройството на населените места, заключи Радньо Манолов.<br /> <br /> <br /> &nbsp;