Скъпи, да не си посмял да ми възразиш!
- Мълча си, мила, не възразявам.

- Тогава изтрий мнението от лицето си!