Мъжка работа - да извърши подвиг (например да убие триглавия змей).

Женска работа - всякакви глупости, като например да изглади на мъжа ризата и панталоните за подвига, да почисти меча и доспехите, да почисти коня и да го оседлае, да нахрани мъжа преди подвига, да го изпрати до мястото, на което ще е подвигът, да организира змея, за да не закъснее за подвига на мъжа, след подвига да почисти бойното поле, да погребе тялото на змея, да прибере коня в конюшнята, да почисти меча и доспехите, да изпере и изглади ризата и панталоните на мъжа за следващия подвиг...

Източник: Когато бях малък...