Човешката длан крие неподозирани тайни за миналото, настоящето и бъдещето. За да ги научите просто трябва да ги "прочетете". За да направите това е необходимо да се допитате до хиромантията или гледането на ръка, пише Факти бг.

За някои хиромантията е псевдонаучен метод, за други е изкуство, а трети я виждат като свещена наука, но независимо от това как я приемате, те се занимава с едно — "гадаене" и анализ на характера, основаващ се на линиите, формата, големината и особеностите на човешката длан.

Първите хироманти се смята, че са се появили още в дълбока древност в източните цивилизации. Връзката между ръката и болестите е описана в най-древния китайски лечебник „Пен и Сао" отпреди 5000 години. За гадания по ръцете говорят ведите на древна Индия отпреди 3000 години. Философът Питагор около 550 години пр.н.е. твърдял, че линиите по човешката длан не са случайни, те се нанасят там от боговете. Защото още от зараждането си хиромантията била свещена наука. Специални жреци — хироманти, имало в Древния Египет, Вавилон, Елада, Рим. Дори названието „хиромантия" е елинско — от „хеир" — ръка, и „мантейя" — гадание. Аристотел също е писал за хиромантията и показал на своя ученик Александър, великия пълководец, как да разпознава по ръката характера на враговете си.

В миналото хората безрезервно вярвали в тайнствените линии на ръката. Днес обаче, хората гледат скептично на това и определят гадаенето на ръка като шарлатанство.Независимо колко силен е скептицизмът ви по отношение на гадаенето на ръка, все пак може би сте любопитни да разберете значението на всички тези линии, изрисувани по дланта ви.

Вижте какво е значението на основните линии на дланта и с какво е свързана всяка една от тях.

Външната част на ръката е свързана с външната природа на човека, а вътрешната част — с дълбоката и скрита същност на личността, с нейното минало и бъдеще.

Линията на живота

Линията на живота започва от свивката на ръката и обкръжава възвишението на Венера. Ясната, дълга и гладка линия показва добро здраве и успехи в живота. Тънката и неясна линия — деликатно здраве и слабо изявен характер.

Ако линията на живота в началото е разделена от линията на ума, това значи самостоятелност и решителност.

Чистата, ясна и продължителна линия е живот с шансове във всички области.

Линията на сърцето

Линията на сърцето е свързана с чувствата и емоционалния живот. Много дългата и права сърдечна линия през цялата ръка означава идеалист. Разклоненията в началото — любовни връзки.

Отдалечената линия от пръстите — независимост и свобода на чувствата. Когато е близо до пръстите — ревност и консервативни наклонности.

Линията във вид на островчета и синджир — изобилие и трудно контролиране на чувствата.

Отсъствие на линия и слаба линия означава безсърдечие и любов към другите.

Линията на ума

Тази линия показва как се разпорежда нейният собственик с умствените възможности, дадени му от природата. Тази линия се вижда добре. Слабото й очертаване говори за слаб интелект.

Ако линията на ума започва над линията на живота, това означава, че човекът притежава талант, безгранично честолюбие и ясни стремежи.

Според астрологията съществува още един начин за класификация на ръцете, а именно според четирите елемента: Огън, Земя, Въздух и Вода. Формата на дланта и дължината на пръстите, показват към кой от елементите ще се отнесе ръката.

На всяка ръка могат да се видят осем хълма — на Юпитер, Венера, Сатурн, Меркурий, Луна, два на Марс и на Слънцето (или Аполонов). Гадае се по големината, формата, мекотата и набраздеността им.