Изпит по физика. Професорът и студентът стоят един срещу друг с ръце на масата.
- Кажете ми, колега, в какви единици се измерва електрическият ток - пита професорът.
Студентът поглежда в лявата си шепа и казва:
- В ампери.
Професорът поглежда в лявата си шепа и казва:
- Правилно. Кажете ми сега, колега, в какви единици се измерва напрежението.
Студентът поглежда в дясната си шепа и казва:
- Във волтове.
Професорът поглежда в дясната си шепа и казва:
- Правилно. Кажете ми колега, в какви единици се измерва мощността - и хваща ръцете на студента.
- Амиии... въъъв... секунди - отговаря студентът и хваща ръцете на професора.
- Амиии... правилно.