Две блондинки се возят в асансьор. Изведнъж асансьора засяда. Едната блондинка започнала да вика:

- Помощ! Помощ!

Втората я попитала:

- Искаш ли да викаме заедно?

И двете започнали да викат:

- Заедно! Заедно! Заедно!