Шофиращ с пет пъти по-висока скорост по улиците на Пловдив се измъкна от наказание заради полицейска грешка, съобщава Plovdiv24.bg. 

Районният съд в Пловдив отмени Наказателно постановление от 30.12.2020г., издадено от "Пътна полиция" при ОД на МВР-Пловдив за нарушение на Закона за движение по пътищата и наложено административно наказание глоба в размер на 1050 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца и отнемане на общо 12 контролни точки.

Извършителят на престъплението е карал със скорост от 142 км/ч в града, при максимално разрешена за населеното място 50 км/ч. На всичкото отгоре, нарушението е било установено и с техническо средство за видео контрол. В съда, обаче виновният водач, чрез адвоката си, оспорва наказанието като неправилно и незаконосъобразно. 

Съдът, като взима предвид събраните по делото доказателства, приема за установено, че на жалбоподателя е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 07.12.2020 г. за това че на 30.08.2020 г. около 13:52 ч. в гр. Пловдив, на бул. "Санкт Петербург" в посока запад/изток, като водач на БМВ 335, се движи със скорост 142 км/ч при максимално разрешена скорост за населено място 50 км/ч. 

Актът е бил съставен в присъствие на нарушителя и връчен на същия срещу подпис, без възражения от негова страна. Въз основа на съставения му акт за установяване на административно нарушение било издадено и наказателно постановление, с наложеното му административно наказание глоба.

Така описаната фактическа обстановка съдът е установил въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства. Разпитана пред съда е била и свидетелка, която потвърждава направените в съставения АУАН констатации. Копие от съставения акт е приложен към административно-наказателната преписка.

От този протокол, а също и от приложения клип се установява, че нарушението е заснето с мобилна система за измерване. По делото е представена и снимка, удостоверяваща разположението на мобилното устройство-одобрен тип и преминало съответната проверка. От съдържанието на съставения протокол се установява, обаче, че средството за измерване TFR1-M е позиционирано в служебен автомобил, а мястото на установяване на нарушението е Пловдив, но бул. "Пещерско шосе“ № 156А в посока север-юг, което е различно от посоченото място на извършване на нарушението в съставения АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление, а именно бул. "Санкт Петербург".

Представеният протокол за използване на АТСС с различно съдържание за място на извършване на нарушението създава съмнения относно мястото, на което е било позиционирано АТСС – в гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург" , или гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 156А. Независимо, че мястото на заснемане на движението на МПС е определяемо с оглед посочените в приложения клип географски координати, като това място съответства на съставения Протокол, констатираното несъответствие в протокола с отразеното в АУАН и наказателното постановление създава противоречие и неяснота относно мястото, на което е било експлоатирано АТСС, съответно е било извършено и нарушението.

Невъзможно е едно и също АТСС по едно и също време да е позиционирано в служебен автомобил, находящ се в град Пловдив, бул. "Санкт Петербург" срещу №1 и в град Пловдив, бул. "Пещерско шосе“ № 156А, доколкото двете улици с така посочените номера на адреси се намират в съвсем различни квартали на града. Протоколът по чл. 10 от Наредбата се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, т.е. смяната на мястото/участъка на контрол предполага съставянето на различни протоколи, отбелязва съдът.

В случая не е възможно да е налице друг, различен от приложения протокол, доколкото снимковото изображение, удостоверяващо движението на посочения в наказателния протокол автомобил с посочената скорост, попада в цифровия диапазон на изображения, изготвени при използване на АТСС, а също и на посочения в протокола времеви интервал.

Освен това статичното изображение с посочени в него географски координати също съдържа информация за вида на МПС, номера му, мястото на установяване на нарушението, скорост, с която се управлява МПС и те напълно съвпадат с изготвеният протокол. От извършена служебна справка в "Google maps“, по координати и съгласно приложените изображения на снимки от видео клип съдът установи, че мястото на заснемане на нарушението е именно в Пловдив на бул. "Пещерско шосе“ № 156А.

Наличието на така установеното несъответствие в мястото на извършвана на нарушението вменено на жалбоподателя с АУАН и НП е основание да се счита, че процедурата по установяване на нарушението и издаване на наказателно постановление е била опорочена и налага отмяна на обжалваното наказателно постановление като незаконосъобразно издадено. 

Ето защо Районният съд в Пловдив отмени наказателното постановление за нарушенията на подсъдимия, за които му е издадено наказателно постановление за глоба от 1050 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Осъжда се Областна дирекция на МВР Пловдив да заплати на нарушителя сумата в размер на близо 500 лева, представляваща разноските му за адвокатско възнаграждение.  

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административен съд Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му.