Областният управител на Перник инж. Емил Костадинов се срещна с министъра на околната среда и водите Емил Димитров и народния представител д-р Александър Александров във връзка с проблема с липсата на топла вода в град Перник. И тримата са категорични, че топлофикационното дружество трябва да подсигури вода и да постъпи отговорно към всички свои абонати. Това информират от пресцентъра на областната администрация, съобщават от dnesiutre.bg.

От там поясняват, че в рамките на разговора екоминистърът е заявил, че експерти на РИОСВ са взели проби от реката, както си е по схема, за да се види дали не е опасна за здравето и живота на хората.

„Водата идва от шломохранилишщето, на което е издадено предписание, но то по никакъв начин не спира ТЕЦ- Република да работи“, категоричен е Димитров.

„Топлофикационното дружество може да  работи на газ, което е най-добре за здравето на хората и да подсигурят подаването на топла вода . Може да работи и на въглища, проблемът идва от това обаче, че  трябва да намерят начин да транспортират сгурията. Докато не установим, че шламохранилището  не застрашава живота на хората, няма как да го пуснем“, посочи Димитров .

Министърът на околната среда и водите уточни, че ТЕЦ- Република е енергиен обект и е в ресора на Министерството на енергетиката. Той се обоснова, че като топлоелектрическа централа  се подчинява на правилата  и наредбите на енергийното министерство.

От тази среща, на средно интелигентния перничанин не му става ясно какви са аргументите на МОСВ да не разреши използването на шламохранилище „7-ми септември”. Дигата, която проби, бе възстановена и по мнението на проектанта на това съоръжение, качеството на възстановяването е много добро. Какво още трябва на МОСВ, за да се увери, че ремонтът на дигата е направен качествено и шламохранилището може да се използва.


Буди недоумение и фактът, че на днешната среща в кабинета на областния управител не са присъствали директорът на „Топлофикация Перник” и кметът на Перник. Не става ясно на въпросната проверка на шламохранилището, която са извършили екоминистърът, областният управител и народният представител от Перник, защо не присъства технически грамотен специалист, който да им обясни дали е направена качествено дигата или не. Как бе установено, че шламохранилището не може да се пусне в експлоатация.

Ако въпросните отговорни личности си бяха направили труда да извикат директора на „Топлофикация Перник”, щяха да разберат, че единственият котел, който беше пригоден от въглища да работи с газ- трети, е резервна мощност на централата. Той няма техническите параметри, които има пети парогенератор, за да предостави качествена топла вода на перничани. Трети котел  е пригоден да бъде пуснат само в краен случай и то през зимата, когато е аварирал пети, за да поддържа някаква температура по топлопреносната мрежа, за да не се допусне тя да замръзне.

Не е ясно и изявлението направено от министър Димитров, че:„Водата идва от шломохранилишщето, на което е издадено предписание, но то по никакъв начин не спира ТЕЦ- Република да работи“.  Това изявление показва само едно- пълно непознаване на работния процес в ТЕЦ”Република”. Не знам екоминистърът как си представя извозването на шлама от топлоцентралата, която, според него можела да работи и без това шламохранилище. Може би присъстващите на срещата днес трябваше да му обяснят, че този шлам върви по тръби към шламохранилището и това не е обикновена сгурия, както си я представя екоминистърът. Това е отпадък от работата на котела, който е примесен с вода. Как- с цистерни ли ще кара „Топлофикация” този шлам и къде ще го изсипва, може би на площада в Перник?…

На днешната среща екоминистърът информирал, че „експерти на РИОСВ са взели проби от реката, както си е по схема, за да се види дали не е опасна за здравето и живота на хората”. Буди недоумение защо пети ден Изпълнителна агенция по околна среда не е готова с резултатите от взетите проби. По информация на риболовци, никъде по течението на реката- от „Мошино” до язовир „Пчелина”, не е намерена мъртва риба.

 Повече от ясно е, че МОСВ трябва да се обърне към технически  грамотен специалист, който да обясни дали възстановяването на дигата на шламохранилището е направено качествено и дали то може да се използва. Дали още нещо трябва да се направи по тази дига или тя е укрепена качествено.  Всичко друго е несериозно и опит да се създават проблеми на топлофикационното дружество, а от там на над 20 000 битови абонати, здравни заведения, детски градини и стопански клиенти на дружеството.

Вярно е, че перничани са търпеливи хора, но това е до време. Все пак, живеем в европейска държава, в 21 век.