"Сами ще поискаме затваряне на съществуващото шламохранилище след три месеца, ако ни позволят да изградим ново", това заявиха от Топлофикация Перник.
 

Ето какво още заявиха от дружеството: 

"Искаме и ново шламохранилище и да гарантираме непрекъснатост в топлоснабдяването. Искаме да информираме хората за предстоящите модернизации, които са вече в ход, а не да се оправдаваме защо още нямаме ново шламохранилище, защо е допусната авария в съществуващото.

Не можем да извозваме пепелина от предприятието, защото тогава може да стане огромен екологичен проблем.

Можем да се надяваме, че аварията ще помогне на институциите да осмислят проблема и да издадат дългочаканото решение за изграждането на новото шламохранилище".