„Новините за постоянно увеличаващата се цена на природния газ определят лоша бизнес среда за нас. Те означават загуби, които не знаем как и докога ще издържим, несигурност и невъзможност за планиране. Със събраните приходи сега ще си платим сметката за синьото гориво, но ние трябва да реализираме и инвестиции. Другия месец какво ще правим и как ще се подготвим за следващия отоплителен сезон? Ден за ден мъчно се работи“, казват от топлофикация Плевен и бързо сменят темата, защото искат с оптимизъм и надежда да започнат годината.

Асоциацията на топлофикационните дружества  в България вижда цялата картина в страната и разчитат на председателя ѝ инж. Кремен Георгиев като опитен експерт и енергетик да помогне и да намери решение за всички. „Не искаме да се вдига цената за хората, но на този етап не виждаме друг начин“. Всички експерти се надяват на възможностите за допълнителни количества газ на по–ниски цени, които да успокоят пазара. 

„Нека хората бъдат здрави, за останалото ще търсим и сигурен съм, ще намерим решение. Цената на природния газ и електрическата енергията  е европейски проблем, възникнал от дефицити. С разум, търпение и работа ще се справим“, казва инж. Василев – изпълнителен директор на топлофикация Плевен. Спомня си и едни други времена преди около 13 години, когато газ е нямало и се е налагало да има дни, в които топлофикационните дружества да работят на мазут. Когато топлофикациите намаляват производството, електроразпределителната мрежа не може да издържи натоварването в много от големите градове, затова мазутът е бил спасителна сламка.  И тогава обаче, в криза много по-тежка от ценовата, е намерено решение и в най-трудните моменти се е събирал екипът и се е планирало бъдещото развитие, защото посоката не бива да се губи. 

Топлофикация Плевен като чисто производство си е поставила цел да увеличи броя на домакинствата, които получават електронна фактура. Това е стъпка да живеем в един по–екологичен свят, щадящ природните ресурси. От дружеството обмислят как да бъдат по–удобни за клиентите си и планират да развиват електронни услуги за всичко, което е възможно.  „Плевен е голям областен център с много история и изключително красив град. Тук има много неизползван потенциал. Дано се откриват повече предприятия, да се развиваме, да се увеличава и стандартът на живот.  Така искам да посрещнем новата година – с вдигнати към бъдещето глави и запретнати в настоящето ръкави. С работа, будни млади хора и опитни по-стари, с положително отношение и мечти, които не слагат, а рушат бариери и така всичко се постига.“