Хеликоптери кацнаха на стадиона в кърджалийския общински център Черноочене.

В събота – 25 май, при благоприятни атмосферни условия, започва третирането срещу вредители със сравнително безопасен за пчелите препарат. То ще се извърши с двата хеликоптера на фирма „Авиоотряд-Варна“ и ще започне от землището на село Женда в 5:00 часа.

Двудневното пръскане със селскостопанска авиация ще се извърши в 8 чернооченски села. Засегнатите площи в района са около 8 451 декара, предимно пасища, мери и ливади.

Бедствено положение е обявено на част от територията на община Черноочене, включваща землищата на селата Стражница, Възел, Верско, Свободиново, Габрово, Яворово, Женда и Комунига за срок от 7 дни, считано от 21 май.

При необходимост извънредните мерки ще бъдат удължени до 30 дни.

Мярката е във връзка с обявен от Министъра за земеделието и храните каламитет - масова поява на марокански скакалци. Тя е с цел овладяване популация на вредителите и превантивни мерки срещу щети за имуществото и икономиката на общината, заяви кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед.

За съответните населени места ще се въведе в изпълнение общинския План за защита при бедствия, в частта за биологична опасност., съобщи кметът на Община Черноочене инж. Айджан Ахмед.

От Община Черноочене припомнят, че последният каламитет на скакалци е регистриран преди повече от 10 години, съобщава "Родопи24".