Водният обем на язовир "Студена" достигна 7 014 000 куб. м при капацитет 25 519 100 куб. м, съобщи "В и К". Към днешна дата са отчетени приток - 2845 л/сек. и разход - 385 л/сек.

Засега няма да се облекчава водния режим на перничани, според писмо, пристигнало в общината от МОСВ.

В мотивите на МОСВ се посочва, че съвместното водовземане от язовир "Студена" и от аварийната връзка чрез Мало Бучино ще гарантира необходимите месечни лимити за отпадане изцяло на режима в града.

Преди дни управителят на "В и К" - Перник поиска да се увеличи водоползването от "Студена" заради заплахата от коронавирус.