ИНИЦИАТИВНИЯТ комитет (ИК) за изграждане на паметен знак  в Троян на именития ни земляк, изобретател със световна известност, дългогодишен председател на БАН и почетен гражданин на Троян акад. Ангел Балевски вече има официална регистрация. съобщава troyan21.com

Досега комитетът е съществувал като неформална група и негова по-раншна заслуга е именуването на една троянска улица на акад. Балевски (и то не коя да е улица, а минаващата през промишлената зона на града и имаща важно транспортно значение). На учредителното събрание, състояло се на 22 февруари, за председател на ИК е бил избран инж. Пенчо Адърски. Отворена е и целева дарителска сметка за набиране на средства за изграждане на паметния знак.

„ТРОЯН има много личности, с които може да се гордее. Но като че ли акад. Ангел Балевски в някаква степен е пренебрегнат и забравен“, сподели членът на ИК инж. Васил Радойчевски. Голямата цел е в града ни да има паметен знак за акад. Балевски, а във връзка с градската 150-годишнина на Троян, която отбелязваме през 2018 г., ИК е получил пълната подкрепа на Община Троян за тази инициатива. 

СПОРЕД решение, взето на учредителното събрание на ИК, има единодушие и за мястото на бъдещия паметен знак – пред административната сграда на „Елпром Троян“, срещу емблематичния Пачов мост и в самото начало на ул. „Акад. Ангел Балевски“ (поземлен имот с идентификатор 73198.507.577 по кадастралната карта на Троян), за което собствениците на имота трябва да дадат свое нотариално заверено разрешение. От ръководството на „Елпром Троян“ заявиха пред Т21, че се солидаризират с идеята и ще подкрепят реализацията й; преди дни обаче в разговор по телефона председателят на ИК г-н Адърски ни уточни, че решението за мястото  на паметника не е валидно и предстояло обществено обсъждане, на което ще се търси някакъв друг вариант, защо – не се разбра. 

ЯСНОТА има и по визията на паметника – надделяло мнението, че паметна плоча, каквито били първоначалните намерения, няма да е достатъчно и достойно за акад. Ангел Балевски и именитият ни съгражданин трябва да бъде зачетен с релефно изображение. Инж. Радойчевски допълни, че откритата дарителска сметка има и целта да заяви широката обществена подкрепа на идеята.

Дарителската банкова сметка е:
„Инвестбанк“ АД
IBAN: BG91IORT80485089447300
BIC: IORTBGSF
Счетоводна сметка: 173710000894473001
Клиент: ИК за поставяне на паметен знак на акад. Ангел Балевски