66,6 млн.лв. събра НАП Пловдив след лични срещи с управители на фирми, имащи големи задължения към бюджета. Постъпленията са осигурени само за последните четири месеца – от юли до октомври включително и идват в хазната от общо 1521–но дружества в Южна България, които Агенцията наблюдава в специален мониторинг заради това, че имат задължения над 50 000 лева.
Най-много от средствата &ndash; 29,8 млв.лв. са платени от фирми, чиято дейност е в пловдивски регион. Почти 17 млн.лв. е издължената сума от старозагорски компании, а над 7,5 млн.лв. са внесени от лица от област Пазарджик. <br /> <br /> Мониторингът на дружества с големи данъчни и осигурителни задължения е подход, който включва персонални срещи между управителите им и ръководството на НАП, на които се прави анализ на възможностите на дружествата да покриват както текущите, така и просрочените си задължения, и се поемат изрични ангажименти за предоставяне на обезпечения и/или цялостни или частични плащания. Средномесечно, от юли досега, ефектът от кампанията на Агенцията в Пловдив представлява приход от 16,6 млн.лв. за бюджета. За сравнение &ndash; в началото на годината, когато тази мярка бе все още нова, чрез мониторинг се събираха 10,7 млн.лв. средно на месец. <br /> <br /> &bdquo;Персоналните разговори с длъжници са част от пакета мерки на Националната агенция за приходите за стимулиране на доброволното плащане на данъци и осигуровки без да се стига до запориране на банкови сметки и без да се пречи на нормалния ритъм на работа на фирмите&ldquo;, отбелязва директорът на териториалната дирекция в Пловдив Венелин Найденов. <br /> <br /> Друга подобна мярка е напомнянето по телефон от Информационния център на НАП, при което задължените лица биват уведомявани за дължимите суми преди да се пристъпи към изпращане на официална покана от публичен изпълнител и запориране на трудово възнаграждение.<br /> &nbsp;<br /> <strong>Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ</strong>