Сухата зима тази година повдига въпроса налице ли е нова опасност от водна криза в Бургаско. Притеснения буди сравнително ниският обем на ключовия за региона язовир „Камчия“.

Ситуацията напомня на тази в периода 2020 – 2021 г. Тогава бе надвиснала сериозна опасност от недостиг на питейна вода за Южното Черноморие. В началото на 2021 г. обаче времето бе благосклонно и след обилните валежи от сняг и дъжд „Камчия“ бързо се напълни.

Сега обаче ситуацията отново е обезпокоителна, съобщава „Флагман“.

Наличният полезен обем на язовира към момента е под 50%, а това не е добър сигнал за този период на годината. Всъщност нивото се задържа приблизително такова вече няколко месеца – от декември насам, което означава, че в този период притокът е бил почти колкото е бил и разходът.

Към 8 април наличният полезен обем в „Камчия“ е 76,9 млн. куб.м, което се равнява на 48.8%. Средноденонощният приток в този ден е бил 0,886 кубика в секунда, а разходът – 2,344 кубика.

За кризисната 2020 г. данни могат да бъдат открити на сайта на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) най-рано за 4 май. Тогава наличният полезен обем е бил 81,044 млн. куб.м – повече спрямо сегашната стойност.

Вероятно погрешка тогава е изчислено, че делът му е бил 34,70% (изчислението е направено спрямо общия, а не спрямо полезния обем на „Камчия“). Всъщност е бил над 50%.

Към 5 април 2021 г. язовирът е бил с наличен полезен обем над 160 млн. кубика и е преливал.

Към 5 април 2022 г. стойността е била 158,2 млн. кубика и „Камчия“ отново е преливал.

Към 5 април 2023 г. наличният полезен обем е бил 98,8 млн. кубика – 62,72%.

В месечния информационен бюлетин на МОСВ за състоянието на водите за април 2024 г. се посочва: „Част от язовирите са със запълване по-ниско спрямо същия период на предходни години, в т.ч. „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Домлян“, „Пясъчник“.

Във връзка с горното, в МОСВ бяха проведени срещи с представители на МРРБ, „Български ВиК Холдинг“ ЕАД и ВиК оператори/„ВиК-Бургас“ ЕАД, „ВиК-Варна“ ООД, „ВиК Сливен“ ООД и „ВиК-Шумен“ ООД/ и с представители на МЗХ и „Напоителни системи“ ЕАД.

Институциите са уведомени, че с цел обезпечаване на водовземането през годината, за язовирите с нисък обем и малък постъпващ приток ще бъдат редуцирани количествата за водоползвателите, в съответствие с утвърдения годишен график за 2024 година и съответната обезпеченост на притока.“

Припомняме, че „Камчия“ захранва и ВиК-Варна, както и ВиК-Сливен.

В месечния бюлетин за април се посочва конкретно, че „във връзка с ниския обем и малък приток“ на яз. „Камчия“ заявката на ВиК-Бургас е редуцирана от 4,000 млн. на 3,600 млн. куб.м, заявката на ВиК-Варна е редуцирана от 3,200 млн. на 2,700 млн. куб.м, а заявката на ВиК-Сливен е редуцирана от 0,030 млн. на 0,020 млн. куб.м.

По време на кризата през 2020 – 2021 г. бяха отпуснати средства, за да може малките язовири за напояване в Бургаско „Ахелой“ и „Порой“ да бъдат реконструирани, така че да може да се ползват и за питейни нужди. Към момента обаче процесът все още не е завършил.

Надеждата е в т. нар. черешови дъждове през юни, които евентуално да позакрепят положението с „Камчия“.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук