На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, Община Златица съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на ПРОМЯНА НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) на Община ЗЛАТИЦА, се организира Обществено обсъждане на промяна на ОУП на Община Златица.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11.06.2024 г. /вторник/ в сградата на Община Златица, на адрес пл. "Македония" 1, ет.3, стая № 302.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане в Община Златица, се приемат и писмени мнения, възражения и въпроси относно посочените документи.