На 20.08.2023 г. по повод на сигнал на телефон 112, е извършена проверка в района на село Чавдар от експерти на РИОСВ – Смолян и служители при ТП ДГС – Доспат. Това съобщиха от екоинспекцията в Смолян.

При проверката е открита мъртва кафява мечка (Ursus arctos). Екземплярът е млад мъжки, в цялост, без липсващи органи, като смъртта е настъпила преди няколко дни. При първоначалния оглед не е установена причината за смъртта.

За изясняване на обстоятелствата по случая е сезирана прокуратурата.

Кафявата мечка е вид, включен в приложение № 3 на Закона за биологично разнообразие, отбелязан със знак (*) и за него се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс – "Който противозаконно унищожи, повреди, държи, придобие или отчужди екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни или екземпляр от вид по приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие, означен със знак (*), се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.“

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук