От 2008 г., вече повече от дванадесет години, общинската администрация провежда последователна политика за модернизиране на обществения транспорт в Бургас. Основна част от тези усилия е насочена към обновяване на подвижния състав на общинското дружество „Бургасбус“ ЕООД с новопроизведени автобуси и тролейбуси и с въвеждане на нови съвременни технологии.

През последните две години Община Бургас, в партньорство с „Бургасбус“ ЕООД, изпълнява проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран с АДБФП № BG16M1OP002-5.004-0003-C02, процедура за предоставяне на БФП BG16М1ОП002-5.004 “Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух”, приоритетна ос 5: “Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативна програма „Околна среда 2021 – 2020 г.“, във връзка с който е планирана доставката на 56 електрически автобуса за нуждите на градския транспорт в Бургас.

Административният договор за финансиране на инвестицията в екологосъобразни и енергоефективни транспортни средства бе подписан преди точно две години – на 25.09.2019 г. и резултатът от взаимните усилия е налице:

сключени са договори за доставка и въвеждане в експлоатация за нуждите на обществения масов транспорт в Община Бургас, както следва:

- 10 бр. нови 18-метрови съчленени електрически автобуси и допълнително оборудване, вкл. зарядни станции към тях;
- 34 бр. нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване, вкл. зарядни станции към тях;
- 12 бр. нови 9-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване, вкл. зарядни станции към тях;
- Допълнително оборудване и интеграцията му към системата за контрол и управление на обществения транспорт като електронна билетна система, информация в реално време на пътници и други.

В изпълнение на договорите за доставка на 18-метровите и 12-метровитеелектрически автобуси, изпълнителят ДЗЗД „ЕЛ БУС България“, започна доставката на съответните превозни средства и зарядни станции за тях.

В Автобусното депо на „Бургасбус“ ЕООД са доставени първите два автобуса – съчленен 18-метров и соло 12-метров, заедно с първата доставка зарядни станции. Автобусите са производство на IRIZAR E-MOBILITY, Испания. Зарядните станции, предназначени за тях, са също с произход Испания, фирмата производител е JEMA ENERGY.

Автобусите са с модерен външен и вътрешен дизайн и предлагат напълно комфортно обслужване на пътниците. Осигурен е достъпа на граждани с намалена мобилност, обособени са места за пътуващи в инвалидни колички, както и за майки с бебешки колички, като позициите за тях са обозначени и обезопасени.

Автобусите притежават всички елементи за удобно и приятно пътуване, присъщи на едно модерно превозно средство за масов градски транспорт. Към удобствата, с които бургаския пътник е вече привикнал, са добавени и още две. Първото е система за пречистване на въздуха, което е от особена важност в сегашната епидемиологична ситуация. Това ще осигури по-голямо спокойствие за пътниците, използващи услугата на  обществения транспорт.

Друга новост е наличието на USB портове за заряд на лични мобилни апарати в пътническия салон.

На събитието в Автобусното депо на „Бургасбус" ЕООД присъстваха кметът на община Бургас Димитър Николов, посланикът на Кралство Испания в Република България Негово Превъзходителство г-н Алехандро Поланко Мата (Alejandro Polanco Mata), търговско-икономическият съветник към мисиятаРоберто Руис Антолин, управителят на ДЗЗД „ЕЛ БУС България" Павлин Бошнаков и управляващият директор на IRIZAR Е-MOBILITY Иманол Рего.

Със закупуването и въвеждането в експлоатация на новите електрически превозни средства се гарантира намаляването на замърсяването от страна на обществения транспорт на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx, както и намаляване на шума и вибрациите в градската среда.

Търсеният краен ефект от реализацията на проекта е повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия в сектора на обществения транспорт. И разбира се, новите превозни средства предлагат по-добро качество на транспортната услуга и оттам повишават нейната атрактивност.
 
Какво очакваме да се промени с въвеждане в експлоатация на новите 56 броя електрически автобуси:

- Ще се осигури по-голяма плътност на обслужване по бързите автобусни линии. С осигуряването на допълнителен брой електрически автобуси ще се постигне търсения ефект на по-интензивно обслужване, без да нарасне количеството вредни емисии по маршрутите им, покриващи най-оживените градски зони.

- Ще се обнови обслужването на популярната линия № 9, свързваща комплексите „Меден Рудник" и „Славейков". В градския център линията преминава по една от най- натоварените с трафик централни артерии — бул. „Христо Ботев".

- Ще се наситят с електрически автобуси линиите, преминаващи по интензивно наситената с трафик ос бул. „Иван Вазов" - пл. „Царица Йоанна" - ул. „Булаир" — бул. „Демокрация", както и трасето по цялото протежение на Приморски парк, което е най- предпочитаната зона за отдих за гражданите и гостите на Бургас.

- В комбинация с тролейбусния транспорт — линиите Т1 и Т2, ще бъде постигнато обслужване на значителни райони в града само с екологично чисти превозни средства.

- Ще се пренасочат превозни средства и към обслужване на крайградски направления на общинската транспортна схема. Маршрутите на крайградските линии преминават не само през райони и села в периферията на общината, но имат значителен пробег по най-натоварените булеварди и улици крайната си спирка.

Тези промени са в услуга на гражданите на Бургас, като чрез тях ще се подобри значително качеството на предложената транспортна услуга.