Трима нови академици в областта на медицинските и хуманитарни науки избра на 27-ми октомври Събранието на академиците към Българската академия на науките.


В отделение „Медицински науки“ е избран проф. д-р Григор Ангелов Горчев – чл. кор. на БАН и почетен ректор на Медицински университет – Плевен.

Професорът е национално и световно известен специалист в областта на роботичната и лапароскопската хирургия. Иноватор и внедрител на нови оперативни и неоперативни методи в областта на гинекологията.

Във връзка с почетното звание, което получи проф. Горчев, Българският кардиологичен институт изпрати свое поздравително писмо, което публикуваме без редакторска намеса:

 Уважаеми академик Горчев,
 
Специални поздрави от академичното и научноизследователско ръководство на Българския Кардиологичен Институт по повод избирането Ви за академик на БАН.
Новината е голяма гордост за град Плевен.
 
С трепет очакваме Вашия нов безценен принос към развитието на българската медицинска наука в следващите години и големи признания в световните научни среди.
 
С пожелания за дълъг живот и здраве,
 
Български Кардиологичен Институт