Държавните политики, мерки и административни реформи, които да подобрят условията за развитие на бизнеса и икономиката в страната, обсъди заместник-председателят на ГЕРБ и председател на Предизборния щаб на партията Томислав Дончев с представители на бизнеса в Габрово. 

Основните акценти, които бяха дискутирани, са възможностите за ограничаване на административната тежест и подобряване на административните услуги, както и повишаване нивото на образование.

На питане от страна на бизнеса за изграждането на тунела под Шипка, Томислав Дончев обясни, че изборът на изпълнител е във финалната фаза. Финансирането ще бъде по ОП „Транспорт”. 

„Ако няма политически и административни сътресения, е възможно строителството да започне в края на тази или началото на следващата година”, уточни Томислав Дончев. 

Той обясни, че през следващите пет години бизнесът ще има мащабни възможности за финансиране в областта на дигитализацията и иновациите. 

Приоритет ще бъде и изграждането на бизнес инфраструктура около и до предприятията. 

„Трябва да продължим тенденцията от последните години за инвестиции в нови производства от сферата на научно-развойна дейност”, коментира още Томислав Дончев.