Един от продуцентите на "Фермата" Иван Христов се наложи да влезе по спешност при участниците. Причината е неразбирателство на фермера на седмицата Ваня с някои от останалите в предаването.

Тя пожела намесата на продукцията. Иван влезе в стопанството като гарант за спазването на йерархията и правилата вътре.

"Много пъти сме говорили с вас, че вие сте общество и има йерархия. В нея има висши, средни и нисши постове.

Налага се това извънредно влизане, за да бъде въведен ред, защото докато групата или част от нея през огромна част от времето разваля йерархията, която ние сме наложили тук, ние като продукция сме длъжни да се намесим.

Първо и основно правило на нашето предаване е, че думата на фермера на седмицата е закон. Всяко неспазване на правилата от страна на дадени участници, когато те не спазват думата на фермера на седмицата, би следвало да бъде санкционирано.

Тази седмица фермерът е Ваня. Правата и задълженията на Ваня трябва да служат в полза на вашето мини общество.

Тя няма как да работи за вашето мини общество, ако има несчитане и неспазване на нейния авторитет.

Не като личността на Ваня, а като легитимно избрания фермер на седмицата", каза Иван на участниците.

Той даде катастрофа в Стара Загора, както и ниския брой на ваксинираните, като пример за неспазване на правилата, казвайки, че и във "Фермата" трябва да се спазват.

Минути по-рано сериозен скандал се разрази между Ивайло и Ваня. Барманът в Англия посрещна нейните забележки с думите "Не ми заставай в личното пространство, не ми е приятно", на което тя отвърна: "Ще застана където поискам, много си позволяваш".

"Твоите комплекси ходи ги избивай някъде другаде", каза на свой ред Иво, а Ваня му отговори: "Не, ти си избивай твоите. Заради тебе в момента Коцето е станал по-рано".

"Коцето е на 40 години, твоята руса комплексирана глава да не казва какво прави. Ще се научиш да говориш на хората с респект, а дотогава можеш да ходиш да се застреляш", контрира я Ивайло, като караниците им продължиха и след това.