Сред собствениците на автомобили има такива, които не знаят защо е необходимо да се промива захранващият блок.

Междувременно експертите уверено твърдят, че промиването на двигателя е необходима стъпка в процеса на смяна на смазочния материал.

Защо това е важно от техническа гледна точка и как тази операция може да повлияе на състоянието на автомобила? Тук трябва да се обърне внимание на няколко важни аспекта.

Защо е важно да се промива двигателят на колата преди смяната на масло прочетете в auto.blitz.bg