Благодарение на пускането на пазара на няколко много успешни нови автомобила през 2021 година автомобилните концерни полагат все повече усилия, за да произвеждат все по-привлекателни автомобили за собствениците. 

Американската компания JD Power 2021 състави списък на изцяло нови или обновени модели, които тази година са постигнали най-добрите характеристики в сегмента си по привлекателност за собствениците. 

Изследователите са измерили емоционалната привързаност на водача към новия автомобил по 37 характеристики, започвайки от усещането за комфорт, което собственикът изпитва, сядайки зад волана, и приключвайки с удоволствието от предвкусването на натискането на педала на газта.


Отговорите бяха обединени и бе изчислен общият индекс APEAL, измерван по скала от 1000 точки. 

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.