Идват студовете. Сега е моментът да решите кое моторно масло е най-подходящо за вашия автомобил в зимни условия.

Предлагат се минерални, полусинтетични и синтетични масла, като ще разгледаме положителните и отрицателните им страни спрямо различните автомобили и условия.

Ще ви запознаем и със системата на SAE (society of automotive engineers), която определя минималните и максималните стойности на кинематичния вискозитет при работна температура от 100°C.

Кое е подходящото моторно масло за колите през зимата прочетете в auto.blitz.bg