Компанията Nissan разказа за възможностите на новата си система за предотвратяване на сблъсъци, която масово ще започне да се внедрява в автомобилите до 2030 година. Технологията се нарича "възприемане на обективната реалност" (ground truth perception).

Тя обединява данните от радарите, сензорите и камерите с цел създаване на триизмерна визуализация на околното пространство; може да анализира обекти в полезрението, да разчита тяхната траектория в реално време и да избягва нестандартни аварии.  

Сърцето на технологията ground truth perception е Лидар сензор Luminar, данните от който допълват показаното от седем радара и десетки камери. Лидар вижда обекти на 300 метра, плюс има широки ъгли на обзор: 25 градуса по вертикала и 120 по хоризонтала.

Системата определя формата и дистанцията до обекта, визуализира пространството около автомобила и най-главното - в реално време анализира пътната ситуация, оценява рисковете и изчислява оптималната последователност от стъпки, които са необходими да се предприемат, за да се избегне катастрофата.  

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.