Колите, които замърсяват, ще плащат по-високи пътни такси. Те ще се определят не само според категорията, но и в зависимост от класа на емисии Euro и класа емисии CO2, които се измерват при годишните технически прегледи, пише "Телеграф".

Промените са заложени в Закона за пътищата, качени за обществено обсъждане. При условие че свидетелството за регистрация на пътното превозно средство не съдържа данни за емисиите на СО2, се счита, че пътното превозно средство отговаря на емисия на СО2, клас 1, пише в законопроекта.

Модерни

Целта е чрез финансови стимули като облекчени ставки или премии да се насърчи преминаването към по-модерни, по-екологични и нисковъглеродни превозни средства, се посочва в мотивите към него.

Промените са свързани с изпълнение ангажиментите на България за въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 г.

Промени

Друга промяна, която ще зарадва шофьорите, е възможността за еднодневна винетна такса за МПС до 3,5 тона. Сега винетката е месечна, годишна и уикенд.

В закона се въвеждат определения за няколко нови такси: „такса за ползване“ е такса, чието заплащане дава право на превозното средство да използва за определен период платената пътна мрежа. Другите са „такса за инфраструктура“, която е за пътищата и „такса за задръствания“, която цели намаляването на задръстванията.