От 1 юли в Европейския съюз влиза в сила закон, който засяга всички електромобили без изключение.  Той е свързан с безопасността на велосипедистите и пешеходците, съобщава EuroPulse.

Според британската асоциация, която предоставя помощ на хора с увредено зрение и слух, предоставяйки им кучета-водачи и рехабилитационни услуги, пешеходците са с 40% по-склонни да попаднат под колелата на електрическите превозни средства, отколкото под тези на обикновените автомобили.

С какви допълнителни средства трябва да бъдат оборудвани електромобилите от 1 юли 2019 г. четете в auto.blitz.bg